ENG

სამართლის სკოლა და შეჯიბრი მედიაციაში

„საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის“ მხარდაჭერითა და ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველოს ( ELSA Georgia) ორგანიზებით იმართება ღინისძიება: სამართლის სკოლა და შეჯიბრი მედიაციაში.

პროქტის მიზანს წარმოადგენს იურისტ სტუდენტებსა და ახალგაზრდა იურისტებში მედიაციასთან დაკავშრებული როგროც თეორიული ასევე პრაქტიკული ცოდნის გაღრმავება. შერჩეულ მონაწილეებს ერთი კვირის განმავლობაში მედიატორების მიერ ჩაუტარდებათ ლექცია-სემინარები მედიაციის შესახებ; აღნიშნული ღონისძიების მიზანია გააცნოს სტუდენტებს მედიაცია, როგორც დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალება.
 
განსახილველი საკითები:
  • დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული გზები; მედიაციის არსი და მნიშვნელობა მედიაციის შედარებითი უპირატესობა დავის გადაწყვეტის სხვა ალტერნატიულგზებთან მიმართებით;
  • მედიაციის ეთიკური საფუძვლები და პრინციპები; მედიაციის მნიშვნელობა ქართული სამართლის განვითარებაში, საქართველოს კანონი ,,მედიაციის შესახებ“
  • მედიაციის პროცესი (გახსნა, მომზადება, მოლაპარაკება);
  • მედიაციის მონაწილე მხარეები, მედიატორის როლი მედიაციის პროცესში;
  • მედიაციის წარმოების ფორმები;
  • მედიაციის შესაბამისი ვერბალური კომუნიკაცია,ნდობის ჩამოყალიბება,აქტიური მოსმენის ტექნიკები, ემოციების გაზიარება.

თეორიული ნაწილის გავლის შემდეგ, მონაწილეები დაიყოფიან გუნდებათ, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ და ერთმანეთს შეეჯიბრებიან მედიაციაში.
მედიაციის საქმის ავტორები და პროცესების შემფასებლები იქნებიან კვალიფიციური მედიატორები და იურისტები. თითოეულ ეტაპზე გუნდის მიერ მიღებული შეფასებათა დაჯამებით მოხდება გამარჯვებულის გამოვლენა.

გამარჯვებული გუნდის, გამოვლენის შემდგომ გუნდის წევრებს გადაეცემათ სპეციალური პრიზები, ხოლო ყველა მონაწილეს მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები. პროექტის საუკეთესო მონაწილეს ექნება შესაძლებლობა გაიაროს სტაჟირება საქართველოს მედიატორთა ასოციციაში.

მონაწილეობის მსურველებმა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია მითითებულ ბმულზე.
აპლიკაციის შევსების ბოლო ვადა - 25 მარტი 18:00 საათი; გასაუბრების საფუძველზე შეირჩევა 30 საუკეთესო მონაწილე; დეტალური დღის წესრიგი მონაწილეებს ეცობებათ არჩევის შემდგომ.

უკან
სხვა სიახლეები

იურიდიული პროფესიების განვითარების ფორუმი

შვედური ინსტიტუტის Swedish Institute Alumni Network დაფინანსებით და საქართველოში შვედეთის საელჩოს Embassy of Sweden in Tbilisi მხარდაჭერით, საქართველოში შვედეთის კურსდამთავრებულთა ქსელის ორგანიზებით ჩატარდა იურიდიული პროფესიების განვითარების ფორუმი.

2022 წლის 25 სექტემბრიდან დაიწყება მედიატორთა მსურველ პირთა პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებში შემოწმების მიზნით პროგრამაზე რეგისტრაცია.

გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 25 სექტემბრიდან დაიწყება მედიატორთა მსურველ პირთა პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებში შემოწმების მიზნით პროგრამაზე რეგისტრაცია. პროგრამაზე რეგისტრაცია გაგრძელდება 2022 წლის 10 ოქტომბრის ჩათვლით.

სსიპ “საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის თავმჯდომარემ” - ირაკლი ყანდაშვილმა და ა(ა)იპ „ჩემი ადვოკატი“-ს დირექტორმა მარინა ბერაძემ ხელი მოაწერეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი მიზნად ისახავს ერთობლივი “პრო ბონო’’ პროექტის განხორციელებას, ინსტიტუციური განვითარებისა და დარგის პოპულარიზაციის მიზნით ერთობლივი ღონისძიებების, პროექტებისა და ინიციატივების განხორციელებას, ასევე საერთო ინტერესების სფეროში შემავალ აქტუალურ საკითხებზე თანამშრომლობას,