ENG

მედიატორი

ირინა ბათიაშვილი

მედიატორი
სიითი N0156
სასამართლო მედიატორი
ირინა ბათიაშვილი - მედიატორი 2023 წლიდან.
 
ამჟამად შპს „თბილისი ენერჯის“ გენერალური დირექტორის კონსულტანტი გენდერულ საკითხებში; გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოში მოწვეული სპეციალისტი; ადვოკატი; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის კომიტეტის წევრი; კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დოქტორანტი; ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი; სამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი.

პროფესიით იურისტი, მკვლევარი და ექსპერტი გენდერულ საკითხებში. მისი სამეცნიერო ნაშრომები იბეჭდება სხვადასხვა საერთაშორისო-რეფერირებად ჟურნალებში. ფლობს ქართულ -ამერიკული უნივერისტეტის სამართლის მაგისტრის და სამართლის ბაკალავრის დიპლომს. 2017 წლიდან გახლდათ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე   კონსტიტუციურ სამართალში და ადამიანის ძირითად უფლებებში  ლექტორი. 2019-2021 წლებში იყო საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მედიაციის და არბიტრაჟის განვითარების კომიტეტის წევრი.

რაც შეეხება პროფესიულ მიღწევებს: აღსანიშნავია ნაშრომები - „მოშიმშილე პატიმრის სიცოცხლის უფლების დაცვის ფარგლები და ხელოვნური (იძულებითი) კვების მიზანშეწონილობა“ , „მედიაციის  პროცესი, მისი პრინციპები და გამოწვევები საქართველოში“ , „დავის ალტერნატიული გადაწყვეტა წელიწდეული“; „ქონებრივი დავების გადაწყვეტისას კონფიდეციალობის დაცვის ფარგლები მედიაციაში: რეალობა და გამოწვევები“ , „მითები ასაკოვან ქალებზე და მსოფლიოს სტერეოტიპები“, „შრომითი ურთიერთობებიდან წარმოშობილი დისკრიმინაციის სახეობები და სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება“ , მისი სადისერტაციო ნაშრომი „ასაკოვანი ქალების დასაქმების სამართლებრივი რეგულირება საქართველოში“ იქნება ამ მიმართულებით პირველი მონოგრაფია საქართველოში.

მიღებული აქვს სტენფორდის უნივერსიტეტის კურსის: „ქალთა საერთაშორისო  ჯანმრთელობა და ადამიანის უფლებები“ სერტიფიკატი; კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მადლობის სიგელი - საერთაშორისო უნივერსიტეტის სასკოლო-საგანმანათლებლო პროექტის „კამათის ხელოვნება“ მენტორობისა და აქტიური მხარდაჭერისთვის; დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერისგან მადლობის სიგელი გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ  კამპანიაში უანგარო თანამშრომლობისთვის; ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტისგან საუკეთესო ლექტორის სერტიფიკატი „2020 წლის აღმოჩენა“;  ა(ა)იპ „მირაბალდების“ მადლობის სიგელი ქალთა გაძლიერების კვირეულის ფარგლებში. 
2022 წელს გახლდათ სპიკერი მედიაციის ევროპული კოლოკვიუმის მე-2 გამოშვებაში - the Department of Law (School of Law) of the University of MILAN - BICOCCA. 2023 წელს ICC UAE-ს მიერ „VIP Guest Invitation”-ით საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის სამიტზე დუბაიში მიწვეულ იქნა გენდერულ საკითხებში ექსპერტის სტატუსით.

სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული.
 
 
 
 
უკან